Toogle Left

Aktami wewnętrznymi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie są zarządzenia Dyrektora, które regulują oraz organizują pracę wszystkich jednostek / komórek organizacyjnych Szpitala.

Zarządzenia wprowadzają w życie:

    • Instrukcje
    • Regulaminy
    • Procedury Postępowania oraz
    • powołują Komisje Przetargowe.