Toogle Left

Ceny odpłatnych świadczeń zdrowotnych dostepne są w cenniku - link poniżej.

CENNIK

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi: 
- Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) - 9,74 zł
- Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) - 0,34 zł
- Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) - 1,94 zł


Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, opłaty za udostępnienie dokumentacji
medycznej nie pobiera się;
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok wynosi: 
- przechowywanie zwłok do 10 dni (powyżej 72 godzin) - 30 zł /doba (cena brutto)
- przechowywanie zwłok powyżej 10 dni - 53 zł /doba (cena brutto)