Toogle Left

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej Szpitala http://usk2.szczecin.pl/ do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

 Pełna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  
al. Powstańców Wielkopolskich72
70-111 Szczecin
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://usk2.szczecin.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: …………………

Data ostatniej dużej aktualizacji: …….(data publikacji)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 09.11.2021r.

 

STATUS ZGODNOŚCI:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TABELA PODSUMOWUJĄCA BADANIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
 

Lp. Kryterium sukcesu Adres www, ewentualne uwagi
1 1.1.1 - Treść nietekstowa Nie dotyczy
2 1.2.1 - Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)  
3 1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie) Negatywna
4 1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) Negatywna
5 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) Negatywna
6 1.3.1 - Informacje i relacje Pozytywna
7 1.3.2 - Zrozumiała kolejność Pozytywna
8 1.3.3 - Właściwości zmysłowe Pozytywna
9 1.3.4 – Orientacja Pozytywna
10 1.3.5 – Określenie pożądanej wartości Nie dotyczy
11 1.4.1 - Użycie koloru Pozytywna
12 1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku Pozytywna
13 1.4.3 - Kontrast (minimalny)  
14 1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu Pozytywna
15 1.4.5 – Obrazy tekstu Negatywna – nie wszystkie posiadają alt
16 1.4.10 – Dopasowanie do ekranu Pozytywna
17 1.4.11 – Kontrast elementów nietekstowych Pozytywna
18 1.4.12 – Odstępy w tekście Pozytywna
19 1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusu Nie dotyczy
20 2.1.1 - Klawiatura Negatywna – brak możliwości poruszania strzałkami po listach rozwijanych – tylko klawisz tab / shift + tab
21 2.1.2 - Bez pułapki na klawiaturę Pozytywna
22 2.1.4 – Jednoznakowe skróty klawiaturowe Nie dotyczy
23 2.2.1 - Dostosowanie czasu Pozytywna
24 2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie Pozytywna
25 2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu Pozytywna
26 2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków Pozytywna
27 2.4.2 - Tytuł strony Negatywna
28 2.4.3 - Kolejność fokusu Pozytywna
29 2.4.4 - Cel łącza (w kontekście) Negatywna – brak informacji o przejściu do nowych okien / Brak informacji przy linkach o rozszerzeniu, rozmiarze
30 2.4.5 - Wiele dróg Pozytywna
31 2.4.6 - Nagłówki i etykiety Negatywna
32 2.4.7 - Widoczny fokus Pozytywna
33 2.5.1 – Gesty dotykowe Pozytywna
34 2.5.2 – Rezygnacja ze wskazania Nie dotyczy
35 2.5.3 – Etykieta w nazwie Negatywna
36 2.5.4 – Aktywowanie ruchem  
37 3.1.1 - Język strony Pozytywna
38 3.1.2 - Język części Nie dotyczy
39 3.2.1 - Po otrzymaniu fokusu Pozytywna
40 3.2.2 - Podczas wprowadzania danych Negatywna
41 3.2.3 - Spójna nawigacja Pozytywna
42 3.2.4 – Spójna identyfikacja Pozytywna
43 3.3.1 - Identyfikacja błędu Negatywna
44 3.3.2 - Etykiety lub instrukcje Pozytywna
45 3.3.3 - Sugestie korekty błędów Negatywna
46 3.3.4 - Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych) Nie dotyczy
47 4.1.1 – Poprawność kodu Negatywna - kod do poprawy
48 4.1.2 - Nazwa, rola, wartość Negatywna
49 4.1.3 – Komunikaty o stanie Nie dotyczy

 

 

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę usk2.szczecin.pl/ do wytycznych w/w Ustawy.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Guziak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu (91) 466-14-47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny uzasadniając brak możliwości zapewnienia dostępności, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji,

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Zarządzenie nr 206 - Plan działania SPSK-2 na rzecz poprawy zapewniania dostępności sobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Deklaracji dostępności SPSK-2 – raport z 2020 roku.


Koordynator ds. dostępności: 
Arkadiusz Guziak
Tel. 91 466 14 47
Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.